Moderklubber for BMK

BMK er et klubsamarbejde for ungdomshold mellem

Børnene spiller i BMK, fra de er 5-6 år og til de bliver seniorer. For at spille i BMK kræver det man er medlem af en af hovedforeningerne

Der er nedsat et samarbejdsudvalg bestående af to repræsentanter fra alle tre samarbejdende klubber til at varetage opgaver indenfor BMK.

Del siden